سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرزمین مِه وخورشید (خورشیدگام سبز)
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

به علت قدیمی بـدن جادهای بخش خورگام واینکه از سوی مسئولین دولتی ،استانی وشهرستانی درخصوص تعریض وتعمیر این جاده اقدامات کافی انجام نمی گیرد خورگام عمارلو با تمام تاریخ وگـذشته خود (خورگام به معنای قدمگاه خورشید است به تعبیری جایی که کوروش کبیر بـرای همراه کردن دیلمیان باخود به انجا قدم نهاد ) در انزوا قـرار گرفته وهم اکنـون بـا بحران های اقتصادی ، اجتماعی واشتغال دسته پنجه نرم میکند حـال کسانی کـه در ایـن مـنطقه سکونت دارند همواره با این مشکلات سروکار دارند و با آن در گیـرند و در حالی که مـجبـورنـد بـرای انجام کـارهای خود از تنهاراه ارتباطی با چنین وضعیتی عبور کنند مسیری که درابـتدای  سـاخت آن با بیـل وکلنگ  سـاختـه شـده بـود.در زمـانی که حـتی درشهـرستـان مـا تـعداد انـگشت شمـاری خـودر و وجـود داشت . امـا بـا گـذر زمـان هـمـه چیـز رشد کرد و با پـیشرفت صنـعت زیاد شدن ماشینها در کنار رشد جمعیت راهـها ارتباطی  نـیزگستـرش یـافت که این تغییر را مـا در شهرستـانمان با سـاخت ودر دسـت احداث پروژه های آزاد راه و راه آهن مشـاهـده مـی کنـیم. امـا خـود قضاوت کنید که آیا با تمام  این  تغییرات ، حق اهالی  رنجدیده  و با  صفا وسخت کوش رحمت آبـاد  وخـورگـام کـه اکثریـتی از جمـعیت شـهرستـان رودبـار را تـشکیل مـیدهـد همـین جاده با کیفیت پایین ومهندسی ضعـیف اسـت . مـسیری کـه دیـگر جـوابگوی رفت و آمد ها درزمان مانیست وهمه ساله تصادفات  کوچک وبـزرگی را بـه خود مـی بیند کـه مرگ آور تـرین آن نیز در چهارشنبه هفته گذشته 1/3/87 رخ داد .هنگامی کـه مـا پس از انجام کار روزانه راهی دیار خود بودیم با صحنه ی دلخراش وبسیار ناراحـت کنـنده ای مواجـه شـدیم که درآن با سقوط دو سواری که هردو نیز تعدادی مسافر داشتن به داخل دره درنزدیـکی روستـای انـارکـول متاسفانه پنج تن از هموطنان مان که در میان آنها کودکی نیز دیده میشد کشته شده بقیه نیز بـه بیمـارستـان انــتقال داده شـدنـد . واقـعه آنقدر در درناک بود که دل هر انسانی به دردمی آمد به راستی اینها چه گنـاهی را مـرتکـب شـده بودندکه چنین بلایی باید به سـرشان مـی آمد چـه کسـی مسئول است وچرا باید چنین حادثه ای رخ دهد چرا نباید کسی به فکرمسیرو حفظ جان رفت وآمدکنندگان درآن، تعـریض، بـرداشتـن پـیچها و شیبهای خطرناک و ...  باشد که بیان همه مشکلات آن از حوصله خارج است . به راستی ارزش مردمـان ایـن دیار همین است و بیش از این نیست . حـال دیـگروقـت آن رسیده  وبیشتر از همیشه احساس میشود به وعده هایی که همواره بعد ازدرخواستهای فراوان اهالی مبنی بروجود این  مشکل به آنهاداده میشود وبه اصلی ترین شعار روزهای داغ انتخابات تبدیل میشود جامه ی عمل بپوشیم واین معضل بزرگ را که نه تنها باعث دگرگونی رحمت آباد و عمارلو میشودکه گامی بزرگ برای توسعه وآبادانی شهرستان ما نیزبه حساب می آید را از میان برداریم.


[ جمعه 89/1/13 ] [ 8:59 عصر ] [ فرهنگ خورگام - رنجکش ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به نام خدا ***هر مرده ای زنده میشود به عطر و بوی خورگام اینجا دیار مسیحا دم من است*** در این پایگاه مقصوداین است تا شمارا بابخش خورگام عمارلو از توابع شهرستان رودبار دراستان گیلان اشنا کنیم و در این میان سعی خواهیم کردتا تمامی جنبه های فرهنگی ،اقتصادی آداب و سنن و دیگر خصوصیات طبیعی و مردمی سرزمین خورشید و مه وازتمامی روستاها ییلاقات این بخش اطلاعاتی را در خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی قرار دهیم وهمچنین از روی دیگر سکه سرزمین گیلان یعنی مشکلات پنهان در زیر زیبایی طبیعت که خورگام نیز از این موضوع مستثنی نبوده و کم نداردبادیدی دردمندانه خواهیم نوشت .همین جا از تمامی شمادوستان عزیز(جوانان،دانشجویان و علاقمندان به سرزمین مادری ) درخواست دارم تا ما را دراین راه یاری نمایندچرا که ایجاد پایگاهی مرجع وبروز همت همگان را میخواهد سرزمینی پر از مه و خورشید ، سبزه و جنگل، چشمه های فراوان آب معدنی . پر از مهربانی وصفای مردمانش ،که امیدواریم تا بتوانیم دید کلی خوبی را در شما به وجود بیاوریم و در آینده ای نزدیک میزبانی خوب برایتان باشیم جایی که به دلیل بکر بودن و عدم معرفی کافی از آن حرف های زیادی برای خود دارد و شاید به جرات بتوان گفت حتی آب و هوای آن بی نظیر و بیمانند است
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 109
بازدید دیروز: 785
کل بازدیدها: 1890568