سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرزمین مِه وخورشید (خورشیدگام سبز)
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

به نام خدا

در هنگام وبگردی متوجه وبلاگ جدیدی شدیم که هدفش معرفی روستای سرمل و چهارمحل با عنوان «سرمل و چهارمحل» با آدرسhttp://www.sormol.persianblog.ir وبا قلم همشری عزیزمان آقا جمشید حسنی سرملی که پیشنهاد میکنم حتما از این وب بازدید داشته باشید.


[ جمعه 91/9/17 ] [ 12:14 صبح ] [ فرهنگ خورگام - رنجکش ] [ نظرات () ]

  (خـــــورشیــــدگـــام سبـــز ) 

 چهارمحل

   یاداشتهای جدیدرا اینجا بخوانید باکلیک بر روی آن

دهستان چهارمحل متشکل از ساکنین چهار روستا بنام سُرمُل، سوسِف، ماشْمیان و لیاوُل است. این روستاها مجموعاً در محدوده 60 تا 70 کیلومتری شرق رودبار و 35 تا 40 کیلومتری رستم‌آبادقرار گرفته‌اند. بقعه متبرکه صلاح الدین در لیاول علیا، امام‌زاده یوسف در سوسف و مسجد ماشمیان ییلاقات متعدد چشمه های آب -چنگل -مه طلوع وغروب زیبای خورشیدد دیدنی های این دهستان ست.

 

  خورگام در گیلان  جایگاه خورشیدگام

چهارمحل شاه راه ارتباطی بخش خوگامِ عمارلو، مرکزدهستان درفک روستای بزرگ وزیباست    با داشتن ییلاقات بسیاربی مانند  دیدنی چون چنگش ، بره بُن ،میانس و وتک   استلخ و... همه ساله  پذیرای خیل عظیمی از هموتنان است که سوقات برگشت شـان  گوشت تازه  همرا  با خاطرات    بی مانندیست از خورشیدو مه ،  جنگل وبرکه، ،گل و بلبل وچشمه را یکجا ودرکنـارهـم  بــا خـود یادگار میـبرنـد

  غروب خورشید گام

 

چهار محل با 3000نفر جمعیتی و چندین شهید ...

سرافراز جنگ تحـمیلی بزرگترین اجتماع را درتمامی عمارلـو و رحمت آباد به خود اخـتصاص داده ودر سطح شهرستان نـیزبه عنوان بزرگـترین روستا شناخته شده به گونه ای که جمعیت آن حتی بیشتر  از جمعیت شهر بـره سر است .

بر اساس سرشماری سال 1345 این روستاها در مجموع شامل 371 خانوار و 1800 نفر جمعیت بوده‌اند. در سرشماری سال1355این چهار روستا در مجموع شامل 428 خانوار و 2270 نفر جمعیت بوده‌اند و بر اساس سرشماری سال 1375 و بر اساس آخرین تغییرات حاصله تا سال 79، چهارمحل دارای 371 خانوار و 3000 نفر جمعیت که به ترتیب محله سوسف دارای130خانوار، سرمل 125خانوار، ماشمیان 135خانوار و لیاول 191 خانوار می‌باشند. بیشتر مردم این دهستان از تباردیلمی و کرمانج هستند

 

  چهارمحل ازدرگاه گوگل  

 بـیاید تـانگاهـی اجمالی به تاریخ  مردمان این جای باشکوه را بـاهم ورق بزنیم که خودنشان دهنده عمق فـرهـنگ  وهنردرنزد مردمانش است.چهارمحل متشکل از چهارروستای پرجمعیت درسطح بخش است که هرکدام تاریخچه وسرگذشت  خاص خودرا دارند                    

 

       این چهار روستابه شرح زیرهستند 

 

 1- سوسُف:

سوسف دارای مردمانی  باگویشی دیلمی که تا دوران قبل از زلزله سال 1369 در کناررودشارشار که آن  را  (لات) مـی  نامیـدند ودر زمینهایی بسیارحاصلخیز زندگی میکردند مردمان این روستـا همچون دیگرروستاهایی که چهارمحـل را  تشکیل میـدهند داری تمدنی باستانی هستند و به طوری که در این روستا آثاری ازگذشتگان بسیار دور کشف شده است که حتی     از تـاریـخ نیز کهنه تراند به تازگی نیز به دلیل حفاری هایـی کـه شرکت گاز استان در این روستا انجامداددر چندین نقطه از این روستا اجناسی بسیارارزشمند راکه متعلق به دوران  باستان وتمدن دیلم کشف کرده اند.البته در حفاریهایی که چه مجاز چه  غیـر    مجاز در آن صورت گرفته اشیائی از طلا و نقره نیزبسیار کشف شده .در دوران ورود اسلام به ایران با پذیرش اسلام ناب محمدی    به اسلام روی آوردن وهم  اکنـون نیز یکی ازنوادگان امام موسی کاظم (ع) به نام امام زا ده یوسف(ع) نیز در این روستا قرار دارد    این روستا  به دلیل موقعیت خوب جغرافیــایی  از نظر اقتصادی در سطح بسیار خوبی درسطح منطقه برخوردار بود به گونه ای که  بسیاری ازروستاهای اطراف مایحتاج روزانه خودرا از طریق این روستا تأمین میکردند وخود مرکزروستاهای دیگر شناخته میشده است به گونه در همین صد سال پیش  داری چند آسیاب آبی برای آرد کردن گندم وجو بوده ودرهنگام سرباز گیری حوزه اعزام سربازان خورگام  - عمارلـو از این روستا صورت میگرفته است دراین روستا سیب ،خیار،گندم وجو،نخود لوبیا  کشت می شده وبا روستاهای دیگرمبادله میشده .

 لملم زاده یوسف (ع)            

2- لــیاول : 

مردمانی با گویش دیلمی  که البته تعدادی از آنها به کردی کرمانجی تکلم دارند مردمانی با گذشته بسیارغنی که چندین دوره از تاریخ را در خود دارند مردمان این دیا که بیشترین جمعیت  چهارمحل رادارند درزمینهایی زندگی میکردند که در آنها نمی شود گفت  کدام مـیـوه وجود نداشت گـذشته ایـن مـردمـان نـیز بـه قبل از  تـاریـخ برمیگردد آنجا کهدر زمینهای به نام واتل ویادر عراضی دیگر که گیاش نامیده میشود هرکدام دردوره ای از تاریخ شهری بزرگ  را ساخته اند که حتی اکنون نیـز آثاری از آن دراین زمینها دیده میشودبه گونه ای این دو  تنهانقاطی از بخش خورگام هستندکه توسط باستانشناسان  به صورت رسمی کـاوش مـیشود  بـه طورکلی این روستا دارای مردمانی با قومیتهای مختـلف هـستنند کـه هرکدام از یک دوره ای از تــاریـخ در ایـن نـاحیه بادیگر اقوام ساکن درآن یک زندگی مسالمت آمیزی را باهم پیش گرفته اند.   این روستـا نیـز باورود  اسـلام بـه این منطقه مردمانی فرهنگ پذیر بودند و با پذیرش دیـن و فـرهـنگ اسلام برگی  زرین را بر    تاریخ  کهن خود افزودند به گـونه ای کـه بـا آغـوشی بـاز ازچندین امام زاده پشتیبانی کرده اند.  امام زاده سید صلاح الدین (ع) شا خص ترین آنها به شمار می آید

            

    3 و 4 مـاشمیـان و سـرمـل :

                                   مقدمه ای بر سرگذشت کرمانج ها

ایـن دو روستـا که اشتراکات بـسیار زیـادی را بـاهم دارند در واقع از یک نـسل ونسب هستند .کلامشان به گـویش شیـرین کـردی (کرمانجی ) می با شد . مردمانی ساده وبی آلایش و از نوادگان مردانی غیـور ودلیربا تمدنی چند هزار ساله ایران بزرگ هستد که تاریخ هیچگاه خدامات آنان به ایران زمین راچه در دوره حملات وحشیانه ی آشوریان که همواره چون سپری حافظ ایران بوده اند، چه در دوران برپایی حکومت ماد و هخامنش در ایران ، چه در دوران حکومت هایی چون صفویه و افشاریه که نقطه وصل کرمانج ها به خراسان بزرگ شد ه را از یاد نمیبرد که گذشته و فرهنگ باشکوه ایران راجلاداده انددرحدوددویست وپنجاه سال پیش توسط نادر شاه افشار به عمارلو کوچانده شدند و بـه ایــن منطقه مهاجرت کرده اند .در کنار اقـوامـی دیــگر از ایـن سـرزمـین کهن در حالی که خود نیز تمدن و گذشته ای از ایران بزرگ را همراه داشتن و با وجودامامزاده های زیادی که دراین منطقه بودو و تعـلق خاطـری که کردهای تاریخ سازبه امامان وامامزاده ها دارند  تصمیم به ماندن در این نقطه شهرستان رودبار را گرفته ودر منـاطـق مختلفی از آن پراکنده شده انـد درواقـع کردها بودندکه عمارلو وبی اغراق شهرستان ما را به تحول سوق دادند

 

 ســرمـل:

گروهی ازاین اقوام درکناررود شارشار (لات) پایین تراز سوسف سکونت گزیدندکه سرمل نامیده شدند این روستا دارای زمینهای بسیارحاصلخیزبودبه طوری  تنها روستایی درمنطقه بود که به دلیل آب وهوای مناسب در آن میوه بـــه کشت می شد    

 مـاشمـیان :

 گروهی نیزدرزمینهای بسیار حاصلخیز وپر آب و چشمه ی کنارچهارمحل کنونی اقامت گزیدند وماشمیان نامیده شدند. با کشت ودامداری زندگی کرده میوه هایی مانند به وسیب را درزمینها ی خودبه عمل می آوردند

              

ادقام چهارروستا شروع تاریخی تازه   

 این 4 روستا به دلیـل فاصـله کـمی کـه بـه یـکدیگر داشتـن وبه مرور زمان اشتـراکـات فـراوانی اعم از زمینـها ی  کـشـاورزی و  ازدواجهایی که بین آنها صورت گرفته بود وحتی آب آشامیدنی که از یک چشمـه نـشأت میگرفت  بسـیار بــه هــم نــزدیــک  شدند بــه طوری که در دهه آخر منتهی به زلزله 69 خـرداد تـعدادی از آنهـا به دلیل داشتن زمینهایی مشترک در چهـارمـحـل کنونی در این نقطه سکونت گزیدند وچـه بـسا اگـر  زلـزله  سـال 69 هـم نبود  الان  این 4  محل در کنار یکدیگر در این نقـطه     جمع شده بودنـد ودر واقـع زلزله خرداد 69 تنها بهانه ای  بود تا باعث شود یکی شدن ویکجا نشین شدن این مردمـان سـرعت بـیشتـر به خود بگیرد تا  بـرگی نو را برکتاب کهن تـاریخ ایـن مردمان  بیفزاید و بتواننددرکنار یکدیگـر ودر دنیـایـی کـه ایـن   مـو قعـیت  خود جذب نمایید جـغـرافـیایـی و جمعیّت اسـت که باعث میشود تا امکـانات نـوین عـصرصنـعت وتـکنولـوژی را به این اجتماع هم نشان دهنده  درک بالای مردم چهارمحل بزرگ میباشدکه دراین دوره از تـاریخ  مـصلـحت را بر این دیده اند. 

                                  

 وحــال چـهارمـحل بـزرگ تـنـها بــه پـیشرفـت وآبــادانـی هــرچــه بـیـشتـر خـود  در کـنار دیـگر روستـاهــایایـن منطقه می اندیشدوچشم انتظار طرحها و پروژه های اقتصادی است که می بایست ازسوی مسولان دولتی و استان درایـن مـنطقه انجام  گیرد تا دیگر مانند حال شاهد آن نباشیم که جوانان تنها به دلیل بیکاری، زادگاه کـهن ، زیـبا وبـی مـانند خود به قـصد غـربـت ودرشرایط سخت و بی روح درشهرهای مثل قزوین ، رشت و تهران و...ترک گفته و همواره درحسرت لحظات زیبای در موطن  خود بودن باشند.      

  با کلیک برروی هرکدام از لینک های زیر تصاویر مربوط به آن را مشاهده فرمایید

 شـهـدای خــورشیـــد گـــام    بــــهـــــاردرخــورشیـد گـام          زمـسـتان در خـورشیـد گـام  

چهار فـصل در خورشـید گـام     چهـارمحل از درگاه گـوگـل           دوشنـبـه بــازارچهـارمـحـل

خـورشید درخـورشیـد گـام گـام       سوسف( قبل از زلزله69 )         گـلهای شقایـق خـورشیـد گام

صنایع دستی خورشیدگام       رودشارشاردرکنارامامزاده        بزرگترین هنرستان فنی گیلان   

 کـار و تـلاش در چهارمحـل       سوسن چلچراغ خورشیدگام     جـنگل ودرخـت در چهارمحل

 یک روز تفریح در چهارمحل      آب وآبشار در خورشیـد گـام               خـــرمـــن     

تیم فوتبال شاهین طلایی ایرانیان

4سوق

زندگینامه امام علی (ع)       زندگینامه کوروش کبیر    روستای توریستی چهارمحل

سفر به سرزمین خورشید           پیام کوتاه      پایگاه اطلاع رسانی میراث فرهنگی

تصاویر دیدنی های شهرستان رودبار                    تاریخ ایران - تاریخی فرهنگی

دهستان چهارمحل    روستای نوده    موسسه فرهنگی ورزشی شاهین طلایی ایرانیان

 آموزش پارتیشن بندی

آخرین خبر:       

عرضه بیش از 21000کیلو گرم گوشت تنها 12 فروردین در چهارمحل ** آغاز سال1389 با هوایی کاملاً زمستانی

                   را اینا ببینید  یاداشتهای جدید

 


[ شنبه 88/9/28 ] [ 11:59 عصر ] [ فرهنگ خورگام - رنجکش ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به نام خدا ***هر مرده ای زنده میشود به عطر و بوی خورگام اینجا دیار مسیحا دم من است*** در این پایگاه مقصوداین است تا شمارا بابخش خورگام عمارلو از توابع شهرستان رودبار دراستان گیلان اشنا کنیم و در این میان سعی خواهیم کردتا تمامی جنبه های فرهنگی ،اقتصادی آداب و سنن و دیگر خصوصیات طبیعی و مردمی سرزمین خورشید و مه وازتمامی روستاها ییلاقات این بخش اطلاعاتی را در خدمت شما بازدیدکنندگان گرامی قرار دهیم وهمچنین از روی دیگر سکه سرزمین گیلان یعنی مشکلات پنهان در زیر زیبایی طبیعت که خورگام نیز از این موضوع مستثنی نبوده و کم نداردبادیدی دردمندانه خواهیم نوشت .همین جا از تمامی شمادوستان عزیز(جوانان،دانشجویان و علاقمندان به سرزمین مادری ) درخواست دارم تا ما را دراین راه یاری نمایندچرا که ایجاد پایگاهی مرجع وبروز همت همگان را میخواهد سرزمینی پر از مه و خورشید ، سبزه و جنگل، چشمه های فراوان آب معدنی . پر از مهربانی وصفای مردمانش ،که امیدواریم تا بتوانیم دید کلی خوبی را در شما به وجود بیاوریم و در آینده ای نزدیک میزبانی خوب برایتان باشیم جایی که به دلیل بکر بودن و عدم معرفی کافی از آن حرف های زیادی برای خود دارد و شاید به جرات بتوان گفت حتی آب و هوای آن بی نظیر و بیمانند است
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 19
بازدید دیروز: 261
کل بازدیدها: 1892483